DOMINIK SCHRONK

Riaditeľ spoločnosti


Viac ako 25 rokov praxe v projektovom manažmente v stavebníctve na Slovensku i v Nemecku.

 • od roku 1989 do 2003 pracoval ako externý subdodávateľ pre množstvo slovenských a nemeckých firiem v stavebníctve, po návrate na Slovensko prevzal funkciu technického riaditeľa v stavebnej spoločnosti Presto s.r.o.
 • od roku 2003 do 2007 bol stavebným koordinátorom a vedúcim manažérom pre kontrolu kvality a nákladov v spoločnosti ENG2 s.r.o. na veľkých stavebných projektoch Aquapark Senec, Hotel MaMaison (ORCO) Bratislava, bytové projekty Tri veže Bratislava a Slnečný Dvor Bratislava Trnávka
 • v roku 2007 prišiel do Zillion a.s. ako projektový riaditeľ zodpovedný za oddelenie projektového manažmentu
 • v roku 2011 sa stal riaditeľom spoločnosti
 • plynule ovláda anglický a nemecký jazyk

JOZEF HORNICKY

Projektový manažér


Viac ako 15 rokov praxe v architektúre a projektovom manažmente v stavebníctve na Slovensku.

 • od roku 1998 do 2001 pôsobil ako nezávislý architekt zodpovedný za koordináciu dizajnu, výber subdodávateľov pri výstavbe obytných a voľnočasových objektov ako Zora centrum
 • od roku 2001 do 2003 bol vedúcim pre technické zariadenia v Optimal Slovakia s.r.o. Bol zodpovedný za zabezpečenie technického vybavenia a technickú podporu v Metro Cash & Carry v Bratislave, Košiciach, za nákupné stredisko Danubia v Bratislave a nákupné stredisko Dubeň v Žiline.
 • od roku 2003 do 2007 bol projektovým riaditeľom v J&T Real Estate na výstavbe projektu River Park Bratislava
 • v roku 2007 prišiel do Zillion a.s. ako projektový manažér
 • od roku 2010 pôsobí ako podpredseda Inštitútu urbánneho rozvoja
 • plynule ovláda anglický jazyk

GABRIELA ŠTURMOVÁ

Projektová manažérka


Viac ako 15 rokov praxe v architektúre a projektovom manažmente v Českej republike a na Slovensku.

 • do roku 2001 nezávislá architektka
 • od roku 2002 do 2005 projektová manažérka rezidenčného komplexu Duhová Pole Brno – Řečkovice
 • od roku 2005 do 2006 pracovala v IB Project a.s., kde bola zodpovedná za dizajn a technickú koordináciu projektovej prípravy stavieb Hotel Kempinski River Park, Citibank HQ, Apollo BC
 • od roku 2006 do 2008 pracovala v J&T Real Estate a.s. v projekte River Park ako projektová manažérka, zabezpečovala inžiniersku činnosť, rozpočtový manažment, prípravnej a implementačnej fázy projektu a koordináciu subdodávateľov
 • v roku 2008 nastúpila do Zillion a.s. ako projektová manažérka
 • plynule ovláda anglický jazyk

NORBERT GAJDOŠÍK

Projektový manažér


Viac ako 15 rokov praxe na stavbách i v projektovom manažmente v stavebníctve na Slovensku

 • od roku 1998 do 1999 bol v AUP Media ako projektant
 • od roku 1999 do 2007 pracoval v ZIPP Bratislava s.r.o. ako hlavný stavbyvedúci, bol zodpovedný za realizáciu stavieb (bytové domy, administratívne budovy, nákupné centrá - Tesco, Arcadia Trnava, Hornbach Bratislava, Jednota Bratislava a mnoho ďalších)
 • v roku 2007 nastúpil do Zillion a.s. ako projektový manažér a technický dozor investora
 • má odbornú spôsobilosť pre výkon činností stavbyvedúci a stavebný dozor pozemných stavieb, vydané SKSI
 • anglický a ruský jazyk ovláda na strednej úrovni