Polyfunkčný objekt Paulínyho ulica
2015-04-09
Penzión Jesenský
2015-04-09

Vydrica

Bratislavské podhradie je dlhodobo diskutovaná téma. Jeho východná časť – Vydrica po dlhých rokoch čakania začala ožívať. Bol spracovaný územný plán zóny a následne po architektonickej súťaži aj samotný návrh využitia územia. Projekt získal územné rozhodnutie a aktuálne sa pripravuje na realizáciu prvej etapy diela.

Zillion zabezpečuje riadenie projektových a inžinierskych činností a manažment nákladov celého projektu.