PROFIL SPOLOČNOSTI

MONITOROVANIE PROJEKTU

Predtým ako investor vloží svoj kapitál do nejakého projektu, chce sa uistiť, že akékoľvek riziká počas výstavby budú odhalené a vyriešia sa hneď na začiatku.


Náš spôsob a prístup sa vytváral na základe analýzy a pochopenia kľúčových požiadaviek investora. Sú to:

 • Obstaranie a analýza podkladov pre projekt
 • Odhad a riadenie rizík
 • Odhady nákladov
 • Finančné odhady
 • Technicko finančné štúdie
 • Podklady pre strategické rozhodovanie
 • Dizajn manažment
 • Časové harmonogramy

Na základe našich skúseností pri posudzovaní projektového rozpočtu, časového harmonogramu, tendrovania a rizík vytvoríme komplexný obraz životaschopnosti projektu. Náš tím, ktorý sa venuje monitorovaniu projektu, poradí v rozhodujúcich veciach, ktoré ovplyvnia úspech projektu.


RIADENIE NÁKLADOV

Našou úlohou je ušetriť vám sumu peňazí, ktorá ďaleko prevyšuje poplatky za naše služby. Kontrolujeme a hodnotíme náklady vo všetkých fázach projektu – od plánovania až po samotnú realizáciu výstavby.


RIADENIE REALIZÁCIE PROJEKTU

Vybudovali sme tím projektových manažérov, ktorý tvoria skúsení odborníci zo všetkých oblastí stavebníctva a realitného trhu.

Ich rôzne vzdelania, kvalifikácie a profesné skúsenosti – či už je to architektúra, komerčné developerské projekty, pozemné stavby, elektrotechnika, IT alebo stavebný/bankový dozor – to všetko predurčuje, koho vyberieme, aby prevzal váš projekt a stal sa kľúčovým kontaktom počas vášho projektu.

Naše služby:

 • Odovzdanie staveniska
 • Riadenie a kontrola stavebných a montážnych prác
 • Kontrola kvality
 • Výkon stavebného dozoru
 • Evidencia dokumentácie
 • Riadenie zmien projektu
 • Kontrola nákladov a fakturácií
 • Riadenie prevzatia hotového diela