Mestská štvrť Bory

Moravská
2015-03-30
Bytový dom Kapitulská 20
2015-04-09

Mestská štvrť Bory

Pravdepodobne najväčší rozpracovaný koncept úplne novej mestskej štvrte na Slovensku vyžaduje predovšetkým kvalitné a zmysluplné dopravné a infraštrukturálne riešenia. Aj s pomocou našich kolegov sa developerovi darí postupne dokončovať ambiciózny cieľ – vybudovať unikátnu a funkčnú časť mesta, kde budú ľudia žiť, pracovať a stretávať sa.

Zillion zabezpečuje manažment projektu výstavby infraštruktúry a vedenie tímu technických dozorov investora.