Bytový dom Kapitulská 20

Mestská štvrť Bory
2015-04-09
Lamač Staré Záhrady
2015-04-09

Bytový dom Kapitulská 20

Starobylé mesto Trnava prežíva premenu svojich historických častí azda najviac za posledné roky. Ambíciu stať sa hodnotnou súčasťou novej tváre mesta má aj bytový projekt Kapitulská 20. S náležitým rešpektom k okoliu, ale napriek tomu moderne a s ľahkosťou bude po dokončení tento dom zaslúžene pútať pozornosť a súčasne poskytovať kvalitné a dostupné bývanie pre obyvateľov Trnavy.

Zillion zabezpečuje riadenie projektu od spracovania zadania, inžinierske činnosti, koordináciu projektových prác a manažment nákladov.