Moravská
2015-03-30

Ľubľanská

Obnova schátraných prvorepublikových legiodomov, navyše od architekta Dušana Jurkoviča bola jednou z výziev, pred ktorou stáli projektanti a manažéri Zillionu, keď sa vlastníci rozhodli, že chcú havarijné fasády opraviť a zatepliť. Po konštruktívnych jednaniach s pamiatkovým úradom a mestom Bratislava sa napokon podarilo uskutočniť tento projekt bez invazívnych zásahov do typického štýlu legiodomu a so zachovaním pôvodného tvaroslovia a farebnosti.

Stavba získala ocenenie Fasáda roka 2012 od spoločnosti Baumit v kategórii Rekonštrukcia.

Zillion zabezpečoval riadenie projektu, technický dozor investora a koordináciu s úradmi.GEA 4 750 m2
GDV 350 000 EUR
KLIENT spoločenstvo vlastníkov
WWW www.zillionas.sk
STATUS UKONČENÉ